SERVICII PENTRU DOMENIUL PUBLIC ȘI PRIVAT

 

Oferim beneficiarilor noştri servicii complete de salubrizare stradală manuală si mecanizată atât în spațiul public, cât și în cel privat

 

 • Măturatul manual al carosabilului, trotuarelor şi parcărilor, etc.

Măturatul manual se aplică pe carosabil, pe trotuare, în pieţe, în locurile de parcare publice sau pe suprafeţele anexe ale spaţiilor de circulaţie, de odihnă ori de agrement, în toate cazurile, în care nu se poate realiza măturatul mecanic.

 • Măturatul mecanizat al carosabilului, trotuarelor şi parcărilor, etc.

Se realizează cu automăturătoare, precum și cu autospeciale destinate salubrizării șoselelor și spațiilor mai înguste.

 • Stropirea

Stropitul este activitatea de salubrizare care constă în dispersarea apei pe suprafaţa carosabilului cu ajutorul unor autospeciale, în scopul evitării formării prafului sau a creării unui microclimat favorabil.

 • Spălarea carosabilului

Spălatul este activitatea de salubrizare, care se execută mecanizat și constă în dispersarea apei în jet pe suprafața carosabilului, cu ajutorul unor instalații speciale, pentru obținerea unui grad înalt de curățire.

 • Întretinerea curățeniei

Este activitatea de salubrizare pe domeniul public și privat, care îndepărtează, prin procedee manuale, depunerile grosiere normale sau accidentale de pe suprafeţele salubrizate: carosabil, spaţii verzi, alei pietonale și trotuare.

 • Curăţarea rigolelor
 • Colectarea deşeurilor accidentale
 • Amplasarea şi golirea coşurilor şi containerelor
 • Spălarea si dezinfectarea mobilierului exterior (bănci, jardiniere, stații de autobuz, etc)
 • Curățarea  zidurilor, mobilierului și a aparatelor de joacă  de mesajele de tip graffiti cu soluții chimice profesionale pe bază de solvenți specifici, prin procedee de curățare neabrazivă și neinvazivă.
 • Curațare prin sablare