Politică de confidențialitate

 

POLITICA GENERALĂ DE CONFIDENȚIALITATE

în cadrul www.totulverde.ro

cu privire la Regulamentul UE 2014/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter  personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE

TOTUL VERDE. S.A. (denumită în continuare “Compania” sau “Societatea”) se aliniază Regulametului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului – privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter  personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE aplicabil din data de 25 mai 2018.

Fiind vorba de un Regulament European, acesta se aplică în mod direct și unitar în toate statele membre ale Uniunii Europene, pentru a  consolida și unifica politicile de securitate în mediul on-line dar și pentru o mai bună protejare a datelor tuturor cetățenilor europeni.

Respectarea confidențialității si protecția datelor personale reprezintă pincipii fundamentale cărora organizația noastră a înțeles să le ofere importanța și atenția cuvenită deoarece, fără înțelegerea, conștientizarea și implementarea lor, activitatea curentă a societății nu se va putea conforma cerințelor Regulamentului European anterior amintit.

Unul dintre principilie fundamentale ale acestui Regulament este transparența, iar prin prezenta Politica Generală de Confidențialitate dorim  să vă informăm despre modul în care colectăm, utilizăm, transferăm și protejăm datele dumneavoastră cu caracter personal.

Ne rezervăm dreptul de a actualiza, revizui și modifica periodic prezenta Politică Generală de Confidențialitate. În cazul în care vor apărea modificări, vom afișa pe site-ul nostru versiunea actualizată si revizuită a Politicii Generale de Confidențialitate.

Prezenta Politică se aplică:

 • Sediilor și punctelor de lucru aparținând TOTUL VERDE. S.A.
 • Tuturor departamentelor și întregului personal aparținând TOTUL VERDE. S.A.
 • Tuturor contractanților, furnizorilor și altor persoane care lucrează în numele TOTUL VERDE. S.A.

Această Politică Generală de Confidențialitate se referă la datele cu caracter personal ale clienților, furnizorilor, altor persoane care ne contactează și care ne vizitează și ale reprezentanților acestora, potențiali colaboratori și colaboratori, și se aplică datelor colectate prin intermediul site-ului nostru www.totulverde.ro, precum și tuturor celorlalte date cu caracter personal pe care le colectăm prin  e-mail și formulare de contact.

I. INFORMATII GENERALE

I.1. Cine suntem și cum ne puteți contacta:
TOTUL VERDE. S.A. (denumită în continuare Societatea/Compania) este o persoana juridică de naționalitate română, având sediul social în Bucureşti, Şos. Berceni nr. 38A, sector 4 şi adresa de corespondenţă în Bucureşti, B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Centrul Comercial Grand Arena Berceni, et. 1, sector 4, CUI 14665500, atribut fiscal R, înmatriculată în Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucureşti sub nr. J40/4463/2002.

În sensul legislației cu privire la protecția datelor, avem calitatea de Operator atunci când prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal. Pentru ca datele persoanelor fizice vizate să fie prelucrate în siguranță, am depus toate eforturile să implementăm măsuri rezonabile pentru  a proteja informațiile personale ale acestora.

Deoarece suntem întotdeauna interesați să aflăm opiniile dumneavoastră, precum și să vă furnizăm orice informații suplimentare de care ați putea avea nevoie cu privire la prelucrarea datelor dvs. vă comunicăm faptul că ne puteți contacta la adresa de e-mail:  office@totulverde.ro sau direct printr-o cerere înregistrată la registratura noastră sau transmisă prin poștă sau curier la sediul nostru de mai sus.

I.2. Termeni Regulament:
– Operator – entitatea – în cazul de față – TOTUL VERDE. S.A., sau orice altă persoană juridică, autoritate publică, agenție sau organizație non-guvernamentală, care prelucrează sau stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal;

– Date cu caracter  personal – orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă; o persoană identificabilă este acea persoană care poate fi identificată – direct sau indirect, prin referire la un element de identificare: nume/prenume, adresă, cod numeric personal, e-mail, telefon, venituri, date biometrice, imaginea, adresa de IP sau prin referire la datele medicale, genetice, datele privind originea etnică sau rasială, convingeri politice, religioase, filozofice, culturale sau apartenență sindicală;

– Persoana vizată – orice persoană fizică ale cărei date cu caracter personal pot fi sau sunt prelucrate de operator.

I.3. Scopul Politicii Generale de Confidențialitate:
Când persoana fizică vizată intră într-o relație de orice natură cu noi, ne încredințează informațiile legate de persoana sa.

Scopul acestei Politici Generale de Confidențialitate este să explice persoanelor fizice vizate ce date prelucrăm, de ce le prelucrăm și ce facem cu ele – în calitatea noastră de operator. Luăm în serios confidențialitatea și nu transmitem și nu vindem niciodată datele personale de orice natură ar fi acestea ale clienților noștri, liste sau adrese de e-mail. Fiind pe deplin conștienți de faptul că informațiile personale aparțin fiecărei persoane fizice, facem tot posibilul să le stocăm în siguranță și să le prelucrăm cu atenție. Nu oferim informații unor părți terțe fără a informa în prealabil persoanele vizate. Aceste informații sunt importante. Sperăm ca ele să fie citite cu atenție.

Această Politică Generală de Confidențialitate nu acoperă aplicațiile și site-urile altor terți la care persoanele pot ajunge prin accesarea link-urilor de pe site-ul nostru. Acest lucru excede controlului nostru. Încurajăm pe toți să examineze Politica de confidențialitate de pe orice site și/sau aplicație înainte de a furniza date personale.

Această Politică generală de confidențialitate acoperă și procesul de recrutare și selecție a candidaților la posturile ofertate de companie (de ex. – compania obține date cu caracter  personal ca urmare a solicitării completării unui formular dintr-o aplicație sau prin transmiterea unui CV – prin e-mail).

Compania aduce la cunoștința solicitanților datele personale care le vor fi colectate, scopul în care sunt colectate și cum vor fi utilizate, în strânsă legătură cu existența Politicii de confidențialitate specifică recrutării formulate de companie (în operațiunea de recrutare pe e-mail există un link către politica de confidențialitate).

Potrivit legislației, persoana fizică beneficiară a serviciilor noastre sau persoana aflată într-o relație de orice fel cu noi, este o “persoană vizată”, adică o persoană fizică identificată sau identificabilă.

Pentru a fi complet transparenți în privința prelucrării de date și pentru a permite ca aceasta să îți exercite cu usurință, în orice moment, drepturile, am implementat măsuri pentru a facilita comunicarea dintre noi, operatorul de date și persoana vizată.

Dacă nu ați împlinit încă 16 ani, veți avea nevoie de acordul părinților sau al tutorelui înainte de a ne furniza orice informații personale în scopul înregistrării sau al altor activități online. Dacă sunteți nesiguri de informațiile pe care le vedeți pe acest site, rugați părinții sau tutorele să vă ajute.

Orice prelucrare de date cu caracter personal ale minorilor se va realiza numai în condițiile legii.

I.4. Angajamentul TOTUL VERDE S.A.:
Protectia informatiilor personale ale persoanelor vizate este foarte importanta pentru noi. De aceea, ne-am luat angajamentul sa respectam noul Regulament (EU) 2016/679, legislatia nationala aplicabila in materie, dar si urmatoarele principii:

 • Legalitate, echitate si transparență:

Prelucrăm datele cu caracter personal legal și corect. Suntem întotdeauna transparenți în privința informațiilor pe care le utilizăm, iar persoana vizată este informată corespunzător.

 • Controlul aparține persoanei fizice vizate

În limitele legii, oferim acesteia posibilitatea de a examina, modifica, șterge datele personale pe care le-a împărtășit cu noi și de a-și exercita celelalte drepturi.

 • Integritatea datelor și limitarea scopului:

Utilizăm datele numai în scopurile descrise la momentul colectării sau în scopuri compatibile cu cele inițiale. În toate cazurile, scopurile noastre sunt compatibile cu legislația. Luăm măsuri rezonabile pentru a ne asigura că datele personale sunt corecte, complete și actualizate.

 • Securitate:

Am implementat măsuri rezonabile de securitate și criptare, astfel încât să protejăm cât mai bine informațiile. Cu toate acestea, este de reținut faptul că niciun site web, nicio aplicație si nicio conexiune de internet nu este complet sigură.

II. DREPTURILE PERSOANEI VIZATE ÎN LUMINA NOULUI REGULAMENT:

Dreptul de retragere a consimțământului acolo unde prelucrarea se face în baza consimțământului;
Dreptul de a fi informat cu privire la prelucrarea datelor;
Dreptul de acces asupra datelor;
Dreptul de a rectifica datele inexacte sau incomplete;
Dreptul de ștergere (“dreptul de a fi uitat”);
Dreptul la restricționarea prelucrării;
Dreptul de a transmite datele pe care le avem despre persoana vizată către alt operator;
Dreptul de a se opune prelucrării datelor;
Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri;
Dreptul de a se adresa justiției;
Dreptul de a formula o plângere în fața Autorității de Supraveghere.

III. CATEGORII DE DATE CU CARACTER PERSONAL. SCOPURI ȘI TEMEIURI PENTRU PRELUCRARE:

În contextul interacțiunii dvs. cu TOTUL VERDE. S.A., dvs. ca persoană fizică – iar în sensul Regulamentului – persoana fizica vizată puteți face obiectul activităților de prelucrare a datelor pe care le efectuăm.

TOTUL VERDE S.A. poate solicita si/sau colecta informatii de la dumneavoastra in mod voluntar atunci cand:

A. Este posibil sa ne solicitati asistenta sau sa ne transmiteti comentarii, sugestii sau intrebari legate de site-ul nostru, de activitatile si/sau serviciile noastre precum si de prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal.

In acest caz, utilizam datele de contact pentru a comunica cu dvs. in legatura cu solicitarile dvs. Scopul prelucrarii in acest caz este analizarea cererilor dvs. si oferirea de raspunsuri la acestea.

De asemenea, colectam datele dvs. de pe site in vederea crearii unui cont sau pentru buna realizare a comenzilor dvs. (facturare, livrare, urmarirea serviciului etc.)

B. Putem prelua unele dintre datele dvs. in contextul furnizarii serviciilor si produselor bazate pe obligatiile impuse de lege (de exemplu, obligatia de a respecta legile fiscale). In acest caz, temeiul prelucrarii este indeplinirea unei obligatii legale.

 

IV. CATEGORIILE DE DATE PERSONALE PRELUCRATE IN CONTEXTUL RELATIEI NOASTRE CU DVS. SUNT:

a) In situatia in care sunteti colaboratori sau potentiali colaboratori, reprezentanti ai furnizorilor nostri, datele cu caracter personal pe care le prelucram sunt: numele, prenumele dvs., adresa de e-mail; numarul de telefon;

b) Daca sunteti clienti ai companiei noastre, datele cu caracter personal pe care le prelucram sunt: numele, prenumele dvs., adresa de e-mail, numarul de telefon;

c) Daca aplicati pentru un loc de munca in cadrul TOTUL VERDE S.A.:
Folosim datele cu caracter personal continute in CV-urile pe care le primim pentru a evalua calificarile solicitantilor pentru o pozitie in cadrul companiei noastre. Ne intemeiem in acest caz pe efectuarea demersurilor cu scopul incheierii si executarii unui contract. Categoriile de date prelucrate in contextul relatiei noastre cu dvs., adresa de e-mail, telefonul, adresa, datele cu caracter personal incluse in CV-uri, detalii despre educatie si formare, calificarile profesionale, precum si alte date cu caracter  personal pe care le puteti furniza direct.

d) Daca sunteti vizitator al site-ului nostru web:
Folosim datele cu caracter  personal pe care le colectam de la dvs. cand vizitati site-ul nostru de internet www.totulverde.ro, pentru a procesa si a raspunde intrebarilor dvs. transmise prin intermediul formularelor on-line disponibile, precum si pentru a trimite newsletter, serviciu la care v-ati abonat in prealabil, in timp ce ati vizitat site-ul nostru.

Ne bazam in aceasta activitate de prelucrare a datelor pe interesul nostru legitim de a furniza informatiile solicitate in legatura cu activitatea, serviciile si produsele noastre. Categoriile de date prelucrate in acest context sunt numele dvs., adresa de e-mail si numarul de telefon.

De asemenea, folosim datele dvs. cu caracter personal pentru a monitoriza traficul si a imbunatati continutul site-ului. Ne bazam in aceasta activitate de prelucrare a datelor pe interesul nostru legitim de a asigura functionarea corecta a site-ului nostru de internet, precum si imbunatatirea acestuia. Pe website este disponibila de asemenea o politica de utilizare a cookie-urilor.

 

V. DE CE COLECTEAZA TOTUL VERDE S.A. ACESTE DATE:

Colectam informatiile persoanelor vizate in scopuri determinate si legitime asa cum am descris mai sus, in prezenta Politica Generala de Confidentialitate, care include, dar nu se limiteaza le aceste, respectiv:

 • Pentru a putea comunica cu candidatii la pozitiile ofertate de companie;
 • Pentru a lua decizia potrivita in vederea angajarii acestora;
 • In vederea incheierii si executarii unui contract de munca potrivit specializarii/calificarii candidatilor;
 • In vederea incheierii sau executarii/modificarii unui contract dintre persoanele vizate si companie;
 • Pentru a raspunde la intrebarile si solicitarile persoanelor vizate;
 • Pentru a oferi si imbunatati serviciile si produsele pe care le ofera compania;
 • Pentru a diagnostica sau a remedia probleme tehnice;
 • Pentru a apara compania impotriva atacurilor cibernetice;
 • Pentru a conforma compania legislatiei;
 • Pentru constatarea sau revendicarea unui drept in instanta;

Atunci cand datele sunt solicitate direct de la dvs, TOTUL VERDE S.A. va solicita sa furnizati toate categoriile de date cu caracter personal conform cu scopurile mentionate anterior, deoarece altfel nu vom putea sa ne desfasuram activitatea.

Daca furnizati TOTUL VERDE S.A. datele cu caracter personal ale altor persoane fizice, va rugam sa le comunicati inainte de aceasta dezvaluire modalitatea in care compania intentioneaza sa le prelucreze datele cu caracter personal, asa cum este descris in aceasta politica generala de confidentialitate.

 

VI. STOCAREA DATELOR IN CADRUL TOTUL VERDE S.A.

Datele dvs. cu caracter personal sunt stocate pe perioada necesara pentru a respecta diversele obligatii legale de catre TOTUL VERDE S.A.. Este de retinut ca in anumite situatii expres reglementate, stocam datele pe perioada care ne este impusa de lege.

Totodata, in cazul in care datele nu sunt colectate in contextul unui acord, astfel de date vor fi pastrate atat timp cat este necesar pentru atingerea scopului colectarii datelor preconizate sau a oricarei alte perioade mai lungi impuse de lege, un regulament de pastrare a inregistrarilor sau autoritatile publice.

Imediat dupa incheierea perioadei de arhivare aplicabile, datele trebuie sa fie:
a) Sterse sau distruse in siguranta
sau
b) Transferate intr-o arhiva (cu exceptia cazului in care acest lucru este interzis prin lege sau prin regulamentul privind pastrarea inregistrarilor).

Datele cu caracter personal colectate si utilizate pentru abonarea la newsletter-ul nostru vor fi sterse imediat daca va dezabonati de la serviciul nostru de newsletter.

Dupa incheierea perioadei, datele cu caracter personal ale persoanelor vizate vor fi distruse sau sterse din sistemele informatice sau transformate in date anonime pentru a fi utilizate in scopuri de cercetare stiintifica, istorica sau statistica.

 

VII. PARTAJAREA INFORMATIILOR TALE CU TERTE PERSOANE:

TOTUL VERDE S.A. nu va dezvalui datele obtinute de la persoane vizate catre alte companii terte fara sa fi obtinut in prealabil consimtamantul expres si separat in acest sens.

Compania confirma ca datele cu caracter personal obtinute sunt stocate in mod securizat sau sunt distruse, sens in care informam persoanele vizate ca exista acorduri de prelucrare a datelor cu furnizorul/furnizorii de software prin care acestia au asigurat la randul lor compania ca sunt conformi cu GDPR.

TOTUL VERDE S.A. poate dezvalui datele persoanelor fizice vizate, respectand legea aplicabila, partenerilor de afaceri sau altor terti, cum ar fi proprii imputerniciti.

Depunem in permanenta eforturi rezonabile pentru a ne asigura ca acesti terti au implementate masuri adecvate de protectie si securitate. Cu acesti terti avem clauze contractuale astfel incat datele dvs. sa fie protejate. Vom informa persoanele vizate de fiecare data cu privire la identitatea acestor companii inainte de transmitere sau intr-un termen rezonabil si ne vom asigura ca orice transfer este legitim avand la baza consimtamantul acestora sau alt temei juridic.

De exemplu, am putea furniza datele cu caracter personal catre alte companii, precum furnizorii de servicii IT sau telecomunicatii, contabilitate, servicii juridice si alti terti cu care avem o relatie contractuala. Acesti terti sunt selectati cu o grija deosebita astfel incat aceste date sa fie prelucrate doar in scopurile pe care noi le indicam.

De asemenea, compania ar putea partaja datele persoanelor fizice vizate catre parteneri de afaceri ca urmare a unui efort comun de a oferi un produs sau un serviciu.

Ar putea fi transmise datele si altor parti avand consimtamantul sau potrivit instructiunilor persoanei fizice vizate.

Informatiile cu caracter personal vor putea fi furnizate si catre parchet, politie, instantele judecatoresti si alte organe abilitate ale statului, in baza si in limitele prevederilor legale si ca urmare a unor cereri expres formulate.

In limite rezonabile, compania se va asigura ca datele persoanelor vizate nu parasesc Spatiul Economic European, insa, in masura in care va transfera catre state din afara SEE, va urmari in toate cazurile ca transferurile sa fie legitime, avand la baza consimtamantul explicit al persoanei vizate sau alt temei legal.

 

VIII. TOTUL VERDE S.A. aduce la cunostinta oricarei persoane vizate faptul ca: 

– Isi poate retrage consimtamantul privind prelucrarea datelor cu caracter sensibil sau/si pentru marketing direct in orice moment prin urmarea instructiunilor de dezabonare din fiecare e-mail sau alt mesaj electronic .

– Daca doreste sa isi exercite drepturile, o poate face prin inregistrarea unei cereri scrise, ce se depune la sediul/punctul de lucru al TOTUL VERDE S.A. sau printr-o cerere scrisa transmisa la adresa de e-mail office@totulverde.ro.

– Drepturile enumerate mai sus nu sunt absolute. Exista si exceptii, de aceea fiecare cerere primita va fi analizata astfel incat sa se poata decide daca aceasta este intemeiata sau nu. In masura in care cererea este intemeiata, compania va facilita exercitarea drepturilor. Daca cererea este neintemeiata, o va respinge, insa va informa persoanele vizate asupra motivelor refuzului si asupra drepturilor acestora de a depune o plangere la Autoritatea de Supraveghere si de a se adresa justitiei.

– Compania va incerca sa raspunda solicitarii acesteia in termen de 30 de zile. Cu toate acestea, termenul poate fi prelungit in functie de diferite aspecte, precum complexitatea cererii, numarul de cereri primite sau imposibilitatea de a va identifica intr-un termen util.

– Daca, desi depune toate eforturile, compania nu reuseste sa identifice persoana vizata, iar aceasta nu ii furnizeaza informatii suplimentare pentru a reusi sa o identifice, compania nu va fi obligata sa dea curs solicitarii.

 

IX. SOLICITARI SI EXERCITAREA DREPTURILOR:

In situatia in care veti dori sa va exercitati oricare dintre drepturile enumerate mai sus in prezenta Politica Generala de Confidentialitate, sa formulati observatii sau sa obtineti informatii sau clarificari suplimentare cu privire la prelucrarea datelor dvs. personale, daca aveti intrebari sau nelamuriri cu privire la prelucrarea informatiilor dvs. sau doriti sa va exercitati drepturile legale sau aveti orice alta ingrijorare cu privire la confidentialitatea asupra datelor dvs., va rugam sa contactati TOTUL VERDE S.A. prin intermediul persoanei desemnate in acest sens, respectiv Dl./Dna ……………..la adresa de e-mail …………. pentru asigurarea faptului ca TOTUL VERDE S.A. repecta toate cerintele GDPR.

Raspunsul la toate cererile va va fi transmis intr-un interval de timp cat mai scurt posibil, care nu va depasi o luna de la primirea solicitarii, cu posibilitatea prelungirii duratei cu maximum doua luni daca vorbim despre o prelucrare complexa ori un volum mare de astfel de cereri.

Toate solicitarile vor fi depuse personal sa transmise prin posta/curier la sediul nostru din Bucuresti,  sau prin posta electronica la adresa de e-mail   office@totulverde.ro.

Totodata este bine sa stiti ca la nivelul Romaniei functioneaza Autoritatea Nationala pentru Supravegherea Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (“A.N.S.P.D.C.P.”) si ca aveti dreptul sa depuneti o plangere atunci cand considereti ca v-au fost incalcate drepturile accesand site-ul web www.dataprotection.ro.

TOTUL VERDE. S.A.