Despre noi

S.C. Totul Verde S.A. este una dintre societățile de tradiție care funcționează în sectorul 4 al Capitalei, de peste 20 de ani. Sub actuala denumire, firma activează de la data de 24.06.2020, fiind continuatoarea de drept a SC AMENAJAREA DOMENIULUI PUBLIC 4 (A.D.P. 4) S.A.
S.C. Totul Verde S.A. are în grijă  spațiul public din sectorul 4. Angajații societății, aflată în subordinea Consiliului Local al Sectorului 4, lucrează permanent la întreținerea și amenajarea spațiilor verzi, în funcție de anotimp, dar fac și lucrări mai ample, cum ar fi toaletarea arborilor, lucrări de deszăpezire, lucrări de amenajare alei, lucrări de instalații electrice, lucrări de execuție și întreținere instalație de aspersoare, lucrări de evacuare deșeuri vegetale și moloz, precum și proiectare peisagistică, atât pentru spații verzi, cât și pentru instalații de irigare.

Suntem la dispoziția tuturor celor care ne solicită ajutorul. Echipele noastre de specialiști pot interveni oriunde în București și în județul Ilfov!

Succesul companiei este unul mare și recunoscut la nivel național. În anul 2019, sub denumirea de Amenajarea Domeniului Public Sector 4 (ADP 4) SA, compania a fost declarată ca fiind cea mai bună firmă din domeniul amenajărilor peisagistice din România.

 

Domeniu de lucru

 

Principalele servicii de functionare:

 • proiectare și amenajare peisagistică
 • amenajare și întrieținere spații verzi
 • salubritate și curățenie
 • activități de construcții
 • toaletări și servicii conexe
 • deszăpezire

 

Certificări 

 

Societatea TOTUL VERDE. S.A. are implementat un sistem de management integrat calitate, mediu, sănătate și securitate în muncă, în conformitate cu cerinţele standardelor ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 și ISO 45001:2018 și menținut prin susținerea periodică a auditurilor de supraveghere/recertificare (conform certificatelor).

 

null null null
null null null

Sistemul de management al calității asigură:

 • demonstrarea capacităţii de a furniza în mod consecvent servicii ce întrunesc cerinţele beneficiarului, cerinţele legale si cele de reglementare aplicabile;
 • demonstrarea orientării spre îmbunătăţirea continuă a eficacităţii Sistemului de management în conformitate cu cerinţele standardelor de referinţă;
 • crearea unei baze documentate pentru evaluarea Sistemului de management de către organismele de certificare.

Sistemul de management de mediu asigură:

 • reducerea la minimum a impacturilor asupra mediului;
 • un impact pozitiv asupra urmatoarelor aspecte: reducerea costurilor, gestionarea riscurilor, sporirea credibilitatii, cresterea competitivitatii, relatia cu partenerii, motivarea personalului;
 • sustinerea protectiei mediului și prevenirea poluarii, în echilibru cu necesitatile socio-economice.

Sistemul de management al sănătăţii şi securităţii în muncă conduce la:

 • asigurarea unui mediu de muncă sigur şi sănătos pentru toţi salariaţii, prin menţinerea unei stări de ordine capabilă să minimizeze la maxim toate pericolele potenţiale;
 • prevenirea tuturor accidentelor care pot provoca rănirea sau prejudicierea sănătăţii oricăror persoane sau pagube materiale de orice fel;
 • evidenţierea tuturor pericolelor care pot ameninţa sănătatea şi integritatea corporală a persoanelor;
 • informarea şi instruirea tuturor celor implicaţi cu privire la metodele de lucru şi măsurile care trebuie luate astfel încât activitatea să se desfăşoare în condiţii de maximă siguranţă.

SC  TOTUL VERDE. S.A. a stabilit o politică referitoare la calitate, mediu, sănătate și securitate în muncă;

 • include un angajament pentru satisfacerea obligațiilor de conformare, pentru îmbunătăţirea continuă a eficacităţii sistemului de management integrat, pentru asigurarea condițiilor de lucru sigure și sănătoase și de eliminare a pericolelor și reducerea riscurilor privind sănătatea și securitatea în muncă;
 • asigură un cadru pentru stabilirea obiectivelor referitoare la calitate, mediu, sănătate și securitate în muncă;
 • corespunde naturii, dimensiunilor si impactului asupra mediului al activitatilor, produselor sau serviciilor organizatiei, fiind documentata, implementata, mentinuta si comunicata intregului personal;
 • include un angajament de îmbunătăţire continua, de prevenire a poluării, fiind in conformitate cu legislatia, cu reglementarile de mediu aplicabile, precum si cu alte cerinte adoptate de organizatie;
 • este comunicată, inteleasa si aplicata de toti angajaţii (proprii cât şi cei care lucrează sub controlul organizatiei) cu scopul ca aceştia să devină conştienţi cu privire la obligaţiile lor individuale privind atingerea obiectivelor.

Societatea TOTUL VERDE. S.A. a stabilit, implementat și menținut procesele necesare pentru a evalua îndeplinirea obligațiilor sale de conformare cu cerințele legale și alte cerințe. Au fost întocmite, se mențin și se aplică proceduri care descriu activitățile de măsurare și monitorizare în vederea evaluării conformității. Periodic – şi anume semestrial – Societatea TOTUL VERDE. S.A. evaluează conformarea cu cerinţele legale aplicabile şi cu alte cerinţe la care organizația subscrie (legi şi standarde, norme, normative,  autorizaţii, permise şi avize, norme interne).
Periodic sunt susținute programe adecvate de instruire a salariaților privind conformitatea cu cerințele legale și alte cerințe, cât si cu procesele sistemului de management integrat calitate, mediu, sănătate și securitate în muncă. Managementul de la cel mai înalt nivel, împreună cu toti angajații, își asumă responsabilitatea în implementarea acestor programe, precum și in mentinerea sistemului de management integrat.

 

 

Diplome

 

Actuala SC TOTUL VERDE. S.A. este una dintre cele mai premiate societăți comerciale, în domeniu, din ultimii 10 ani din țară.

În anul 2015, Societatea TOTUL VERDE. S.A. a fost desemnată cea mai mare firmă din România.

Firma a primit locul 1 în 2019 și în 2020, la trei secțiuni în cadrul topurilor realizate, conform bilanțurilor, și anume:

 • cea mai mare firmă din domeniul CAEN 8130 (Activități de întreținere peisagistică)
 • Top Afaceri România în domeniul CAEN 8130
 • Top Profit România pentru întreprinderi mari în domeniul 8130