DEMOLĂRI

 

Avem oameni specializați și pentru activități dure. Executăm lucrări de demolare mecanizate cu respectarea normelor tehnologice în vigoare, utilizând utilaje şi echipamente cu capacitate mare de lucru.
Dispunem de o flotă de utilaje și de echipamente pentru demolarea de case, blocuri, hale, constructii vechi etc.
Executăm transportul materialelor rezultate în urma demolărilor, a molozului sau a altor reziduuri industriale. Respectăm normele de mediu.
Totodată, acolo unde este posibil acest lucru, oferim si servicii de recuperare a materialelor provenite din demolări, prelucrarea, sortarea și evacuarea acestora.