REALIZARE SĂPĂTURI/EXCAVĂRI/SUBTRAVERSĂRI

Executăm, la comandă, săpături mecanizate, excavări și spargeri de betoane.

De asemenea, executăm subtraversări și instalări de conducte prin utilaj pentru executarea forajului dirijat.

Este cea mai potrivită tehnologie pentru instalarea conductelor subterane în locul unde săpătura clasică este imposibilă.

Prin procedeul forajului orizontal dirijat pot fi instalate în subteran:

  • conducte de apă;
  • conducte pentru drenarea apelor subterane;
  • conducte de gaz;
  • cabluri de joasă tensiune;
  • canal pentru fibră optică.